Transport motorówek

Przed transportem łodzi zawsze należy ją prawidłowo do tego przystosować. Podstawowym zadaniem jest wydobycie ze środka wszelkich elementów które są luźne i niezamocowane, ewentualnie w przypadku braku takiej możliwości, należy je zabezpieczyć. Kolejnym etapem jest zamknięcie wszystkich okien, drzwi oraz włazów tak żeby nie otworzyły się w czasie transportu. Wcześniej